Teckningar

Teckningar - Blyerts & Skrapkartong

Nya teckningar 2020-21


"Om rädsla-Barophobia"

Blyertsteckning

"Om rädsla-Chionophobia"

Blyertsteckning

"Om rädsla-Abluphobia"


Blyertsteckning

"Med orm VIII"


Skrapkartong

"Om rädsla-Heterophobia"

Blyertsteckning

"Om rädsla-Ichtyophobia"

Blyertsteckning

"Om rädsla-Fibriophobia"

Blyertsteckning

"Om rädsla-Viperaphobia"


Blyertsteckning

"Med orm VI"


Skrapkartong

"Om rädsla-Ichtyophobia-II"

Blyertsteckning

"Om rädsla-Cenophobia"

Blyertsteckning

"Om rädsla-Dromophobia"

Blyertsteckning

"Om flickor"


Blyertsteckning

"Med orm III"


Skrapkartong

"Om rädsla-Acarophobia"

Blyertsteckning

"Om rädsla-Xerophobia"

Blyertsteckning

"Om rädsla-Pluviophobia II"

Blyertsteckning

"Med minne"


Blyertsteckning

"Med orm VII"


Skrapkartong

"Bildarbetet är för mig ett sätt att greppa själva det levande i livet, fånga tiden"